Angst

‘All healing is essentially the release of fear.’

Er zijn mensen voor wie angst een van de meest tragische aspecten van hun leven is. Angst heeft in hun verbeelding gigantische proporties aangenomen en is hun grootste vijand geworden die zijn eigen leven is gaan leiden, hoewel hij niet in de fysieke wereld bestaat. Want angst heeft geen gezicht en geen naam; hij heeft geen schrijn of altaar noch volgelingen, maar wordt toch gevreesd door ons stervelingen. Angst verbergt zich in de duisternis, fluistert je dingen in die je ziel in verwarring brengen en je geest verstikken. Toch wordt beweerd dat angst ons ook voorbereidt op spirituele bewustwording of verlichting. En het is een van mijn diepste overtuigingen dat het loslaten van je angst de beste manier is om te helen.

Wanneer we onze angsten overwinnen, stappen we over de wanhoop die we voelen. Een van de manieren om jezelf van angst te bevrijden is hem met opgeheven hoofd tegemoet te treden. Een pijnlijk proces, maar de voordelen wegen ruimschoots op tegen de moeite die het kost. We rechten onze rug en geest en gaan door in de wetenschap dat er in ons leven geen ruimte meer is voor angst. Angst wordt een incident uit ons verleden waarvoor geen plaats meer is in ons heden of onze toekomst.

Als we kijken naar wat er zich in de wereld afspeelt, zijn wij mensen snel geneigd om bepaalde  groeperingen te veroordelen. Onze angsten dwingen ons tot de overtuiging dat iedereen in een specifieke sociale of religieuze gemeenschap hetzelfde is. Het kan niet anders dan dat ze allemaal slecht zijn of aanslagen plegen en dat elk lid van die groep is een slechterik, nietwaar? NEE – integendeel! Dit is het angstwekkende en stereotiepe beeld dat de media ons verkopen – terwijl de feiten aantonen dat het werkelijke percentage terroristen maar klein is. Desondanks worden de  onschuldigen die hun best doen een normaal leven te leiden, ook veroordeeld.

Dit is een vooroordeel waardoor je angst alleen maar groter wordt. Maar als je hier overheen stapt en jezelf toestaat de ‘gewone’ mensen uit de groep te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan, dan ontdek je dat ook zij in angst leven. En dat de angst voor hen misschien nog wel complexer is omdat ze niet alleen bang zijn voor de rotte appels uit hun eigen groep, maar ook voor de publieke opinie die ook henzelf als slecht veroordeelt. Ze zijn bang voor jou omdat jij bang bent voor hen. Dit is een eindeloze cirkel die alleen maar doorbroken kan worden als een van de partijen het ijs durft te breken. Het leren kennen van mensen uit een andere groep dan de jouwe en het aangaan van een dialoog plant een zaadje voor begrip en het begrijpen van elkaar is het begin van het einde van de angst.

Natuurlijk, er zijn veel soorten angst en sommige zijn moeilijker onder ogen te zien dan andere – angstaanjagend zelfs. Maar zodra je erin slaagt een van je angsten te overwinnen, kun je doorgaan met het aanpakken van de volgende, enzovoort. Maak het jezelf eenvoudiger door stap-voor-stap je angsten onder ogen te zien en je zult leren dat het loslaten van je angsten de beste manier is om te helen.