Coach en Counsellor

Een counsellor werkt met een client aan specifieke problemen of emotionele stoornissen. Meestal moet hiervoor het verleden van die persoon bekeken worden.

Een coach focust op het heden, waarbij de client beslist waar hij/zij in de toekomst wil zijn. De coach helpt om dat doel te bereiken.

Je bent meer gemotiveerd om actie te ondernemen, als het doel door jezelf is geïdentificeerd. De coach geeft objectieve en volledige ondersteuning.De coach vergemakkelijkt de veranderingen die gewenst zijn. Hij/zij vraagt of de client nog meer of andere opties heeft om het doel te bereiken. Dit gebeurt door gedetailleerde vragen te stellen en aandachtig te luisteren. Dit geeft de coach de mogelijkheid om de client te laten zien wat belangrijk is voor het bereiken van het doel en wat niet.

Het begrip verantwoordelijkheid is van essentieel belang. Er zijn mensen die denken dat ze machteloos v zijn en geen invloed kunnen uitoefenen op verandering. Hier zal door mij uitvoerig op worden ingegaan voordat er sprake kan zijn van vooruitgang.

Waar keuze is, is controle mogelijk en dus de mogelijkheid tot verandering.

Keuzes herkennen is een zeer belangrijke eerste stap. Jij als client bepaalt je doel en jij creëert je eigen resultaat.